Βαλσαμέλαιο 

Παρασκευάζεται σε σκοτεινό μέρος με ελαιόλαδο.

Ενδείξεις : στομαχικοί πόνοι, κοψίμματα, αθροιτικά κτλ.